ตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อหาความผิดปกติ 20 รายการ

 

การตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่องยนต์ 20 รายการ

"ใช้เวลาตรวจเช็ค 1 ชั่วโมง"  รู้สาเหตุของปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข

เป็นเครื่องมือที่ทางอู่กิมยานยนต์ใช้วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ เช่น อาการเครื่องสั่น รถไม่มีกำลัง รอบเครื่องไม่นิ่ง เปิดแอร์แล้วรถดับ มีเสียงดังในห้องเครื่อง และอีกหลายๆ ปัญหา หลังการตรวจเช็คทางอู่ สามารถบอกถึงปัญหาเครื่องยนต์ได้ว่าเกิดจากอะไร พร้อมทำการแก้ไขได้ตรงจุด เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายกับท่านเจ้าของรถไม่ต้องเสียเวลา  ทางอู่ใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คที่ทันสมัย ครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันและแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น ระบบวาล์ว รวมถึงการไหลของอากาศเข้าเครื่องยนต์ ออกซิเจนเซนเซอร์ แบตเตอรี่ และอื่นๆ

พร้อมเอกสารการตรวจเช็ค 20 รายการให้แก่ลูกค้า

 

 1.ตรวจสอบรอบเดินเบาเครื่องยนต์ 

ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ขณะเครื่องยนต์ปิดแอร์ - เปิดแอร์ ตรวจเช็คสถานะว่ามีแรงสั่นหรือไม่ สามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ขณะมีโหลดเต็มที่ และไม่มีโหลด รอบเครื่องยนต์ในการทำงานเข็มแสดงผลปกติหรือไม่ รวมทั้งค่าความผิดปกติต่างๆ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน 

        

2.ตรวจระบบควบคุมการทำงานของน้ำมัน ด้วยเครื่องสแกน โอบีดี 2 

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องสแกนโอบีดี 2 เช็คสถานะการทำงานของออกซิเจน เซนเซอร์ทั้งตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 ( หลังแคทตาไลติก ) ว่ามีค่าการทำงานเป็นอย่างไร ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศหลังการเผาไหม้สมบูรณ์หรือไม่  

         

3.ตรวจระบบควบคุมการทำงานของแก๊ส ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม เช็คค่าต่างๆ ในระบบแก๊ส เช็ค ค่าเวลาการจ่ายของหัวฉีด ระยะยกหัวฉีด ส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงในช่วงเวลาต่างๆ ขณะเครื่องยนต์ทำงานทั้งแบบมีโหลดและไม่มีโหลด 

         

4.ตรวจเช็คระบบโค้ดเครื่องยนต์ โดยเครื่องสแกน โอบีดี โค้ด

การเช็คเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องสแกน โอบีดี เพื่อหาความผิดปกติกับเครื่องยนต์ รวมถึงโค้ดค้างในระบบกล่่องควบคุม อีซียู เพื่อนำมาประมวลผลในการหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ

            

5.ตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์

ระบบวงจรแบตเตอรี่ของรถยนต์มีความสำคัญ เพื่อใช้ในการจุดระเบิดเครื่องยนต์ ทางเราตรวจเช็คทั้งระบบไฟแบตเตอรี่ว่าแรงดันไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องยนต์หรือไม่ รวมทั้งส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดชาร์ทว่าสามารถส่งไฟไปเลี้ยงส่วนต่างๆภายในรถยนต์ เพียงพอหรือไม่

ค่าที่ทำการตรวจสอบ  

คุณภาพแบตเตอรี่ Healthy บอกค่าเป็น % ที่สามารถใช้งานได้อึกเท่าไหร่ , ค่าการสตาร์ท Clod Cranking Amp ความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศเย็น 

                           

           

6.ตรวจสอบการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ( ทดสอบคอยล์เครื่องยนต์ )

ตรวจสอบคอยจุดระเบิดหรือคอยล์หัวเทียน ด้วยเครื่องมือตรวจเช็คสนามแม่เหล็กสามารถบอกได้ถึง วงจรการจ่ายไฟให้กับหัวเทียนว่าสม่ำเสมอหรือไม่สามารถเช็คจุดต่อและสายขาดในวงจรระบบไฟคอยล์ได้ และการเสื่อมสภาพ การรั่วของคอยล์

          

7.เช็คการรั่วซึมของท่อแก๊สและท่อน้ำมัน ท่อยางต่างๆ

ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อแก๊สด้วยเครื่องมือพิเศษ Detector gas alarm และน้ำมันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตรวจสอบรอยแตกร้าวด้วยสายตาอีกครั้ง 

            

8.ระบบส่องสว่างรถยนต์

ตรวจเช็คระบบส่องสว่างรถยนต์ ว่ามีจุดไหนทำงานผิดปกติหรือไม่ มีการช้อตหรือลัดวงจรเพราะจะส่งผลกับเครื่องยนต์โดยตรงในการใช้งานโหลดต่างๆ พร้อมกันและตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน

            

9.สายพานรถยนต์

ตรวจเช็คสายพานรถยนต์มามีการแตกร้าวหรือไม่ ว่าหมดสภาพการใช้งาน มีการหย่อนหรือตรงรุ่นหรือไม่ เพราะจะส่งผลกับการทำงานของเครื่องยนต์ ในระบบการสั่นสะเทือน

           

10.ทดสอบหัวฉีดแก๊ส ( ในรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส )

ทดสอบการทำงานของหัวฉีด ระยะยกหัวฉีด การเปิดหัวฉีด เสียงการทำงานของหัวฉีด รวมถึงประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สว่าสม่ำเสมอในการใช้งานต่อเนื่องขณะเครื่องยนต์ทำงานในรอบเดินเบา โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็คทางเราสามารถเข้าเช็คได้ทุกยี่ห้อ เพื่อหาความผิดปกติทุกรูปแบบในระบบการจ่ายแก๊ส

           

11.ทดสอบแรงดันหม้อต้ม ( ในรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส )

ทดสอบแรงดันหม้อต้มในการจ่ายเชื้อเพลิง แรงดันใช้งาน แรงดันการจ่ายแก๊ส ตรวจสอบการทำงานของไดอะแฟรมขณะมีการจ่ายแก๊ส ในรอบเดินเบาเพื่อหาความผิดปกติในการใช้แก๊ส และทางเรายังตรวจเช็คระบบวาล์วป้องกันแรงดันเกินว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

            

12.คุณภาพน้ำหล่อเย็นและสภาพฝาหม้อน้ำ

น้ำยาหล่อเย็นเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ระบายความร้อนในห้องเครื่อง การตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็นว่ามีคุณสมบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือควรมีการเปลี่ยนถ่ายหรือไม่ น้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดี

ฝาหม้อน้ำ ตรวจสอบยางฝาหม้อน้ำว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ ทดสอบวาล์วแรงดูดและแรงดัน 

            

13.ตรวจสอบสภาพลิ้นปีกผีเสื้อและเซนเซอร์แอโฟร์

ลิ้นปีกผีเสื้อทำหน้าที่กำหนดการไหลเข้าของอากาศที่จะไปยังห้องเผาไหม้ ทั้งนี้บริเวณลิ้นปีกผีเสื้อจะต้องสะอาดเพื่อทำให้การเปิด-ปิด ทำได้อย่างสะดวก การตรวจสอบสภาพลิ้นปีกผีเสื้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นผลกับเครื่องยนต์ได้

เซนเซอร์แอโฟร์ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับการไหลผ่านของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ ถ้ามีคราบสกปรกเกาะอยู่ก็จะทำให้เซนเซอร์ตรวจจับค่าการไหลของอากาศผิดพลาดส่งผลกับเครื่องยนต์เช่นกัน ดังนั้นการตรวจสอบเซนเซอร์แอโฟร์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

             

14.ตรวจเช็คสภาพกรองอากาศ  

กรองอากาศทำหน้าที่ กรองฝุ่นละอองไม่ให้เข้าเครื่องยนต์ในการตรวจสอบทางเราจะตรวจเช็คสภาพภายนอกว่ามีฝุ่นละอองเกาะหนาแน่นหรือไม่และตรวจสอบคราบดำว่าส่งผลให้กรองอากาศตันหรือไม่                       

              

15.ตรวจสอบสภาพกรองแอร์ภายในรถยนต์

กรองแอร์รถยนต์ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปจับตู้แอร์และช่วยป้องกันพัดลมแอร์ทำงานหนัก 

            

16.ทดสอบความชื้นในน้ำมันเบรค

ทางเรามีเครื่องทดสอบ ความชื้นในน้ำมันเบรคสามารถบอกค่าเป็น % ว่าเหมาะสมที่จะใช้งานต่อหรือไม่ในกรณีฉุกเฉินระยะเบรคเป็นเรืองที่สำคัญมากในความปลอดภัยในการใช้งาน

                

17.ตรวจสอบสภาพหัวเทียน

ทดสอบการทำงานของหัวเทียนว่าประกายไฟดีหรือไม่ ตรวจสอบสภาพฉนวนระบายความร้อน ตรวจสอบระยะเขี้ยวหัวเทียนว่าสึกหรอมาก-น้อยเพียงใด ตรวจสอบเกลียวหัวเทียนว่าเกิดคราบสนิมหรือไม่ ทุกการตรวจเช็คและตรวจสอบมีผลกับสภาพเครื่องยนต์และปัญหากับเครื่องยนต์

           

18.ตรวจเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์หรือรอยรั่วกระบอกสูบ

การตรวจสอบกำลังอัดกระบอกสูบ เป็นการวินิจฉัยสภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถทราบได้ว่า แหวนลูกสูบ ลิ้นวาล์ว กระบอกสูบ ห้องเผาไหม้ว่าสภาพเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออกมาดูในการตรวจสอบต้องใช้เครื่องมือเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์ สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาเครื่องยนต์ต่างๆ ได้  ส่วนการเช็ครอบรั่วกระบอกสูบก็เช่นกัน

                 

19.ตรวจเช็คสภาพยางฝาวาล์ว 

ตัวป้องกันน้ำมันรั่วซึม สามารถตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการพร่องของน้ำมันเครื่องในกรณีใช้รถยนต์เดินทางไกลถ้ายางฝาวาล์วเสื่อมสภาพจะทำให้น้ำมันเครื่องรั่วออกมาและส่งผลกระทบให้เครื่องยนต์มีความร้อนสะสม

                        

20.ตรวจเช็คระยะห่างวาล์วเครื่องยนต์

การตรวจเช็คระยะห่างวาล์วจะทำให้เรารู้ถึงสภาพเครื่องยนต์ว่าผ่านการใช้งานมาอย่างไร และมีความสึกหรอมาก-น้อยเพียงใด และยังสามารถบอกถึงการเปิด-ปิดวาล์วไอดี, ไอเสียว่าทำงานสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงสภาพภายในห้องเครื่องว่าเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์ได้