ตรวจเช็ค-จูนแก๊สรถยนต์

ปรับจูนแก๊สรถยนต์ทุกยี่ห้อ

ทางเรารับปรับจูนแก๊สทุกยี่ห้อ พร้อมรับประกันงานจูน การปรับจูนแก๊สทางเราสามารถเข้าระบบโปรแกรมแก๊สแบบออโต้จูน และแบบเรียวไทล์วิ่งจูนทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สทำงานได้ดีเหมือนการใช้น้ำมัน ลดการสั่นของเครื่องยนต์ ทำให้การออกตัวของรถยนต์ดีขึ้น และป้องกันเครื่องยนต์ร้อนเกินไปขณะใช้แก๊ส ป้องกันไฟเครื่องยนต์โชร์

การปรับจูนแก๊สหรือการตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้การทำงานของเครื่องสมบูรณ์

ระยะการเปลี่ยนกรองแก๊สหัวฉีด ทุกๆ 20,000 กม. หรือ  1 ปีต่อครั้งช่วยประหยัดแก๊สทำให้การจ่ายแก๊สของหัวฉีดดีขึ้นและป้องกันหัวฉีดแก๊สเสื่อมสภาพทำงานไม่สมบูรณ์                                          

ระยะการเปลี่ยนกรองแก๊สหม้อต้ม ทุกๆ 40,000 กม. หรือ 1 ปีครึ่งต่อครั้งช่วยประหยัดแก๊สทั้งยังรักษาแรงดันในระบบแก๊สคงที่และป้องกันหม้อต้มรั่วพร้อมยืนอายุการใช้งาน

 

 

 

 

โปรแกรมแก๊สที่ทางอู่กิมยานยนต์สามารถปรับจูนได้

VERSUS เวอร์ซุส                AC Autogas เอซี ออโต้แก๊ส              AG เอซี                             ENERGY REFORM เอ็นเนอจีรีฟอร์ม

BSM บีเอสเอ็ม                   ATIKER อะติกเกอร์                          FOBOS โฟบอส                   LOVATO โลวาโต้

GI จีไอ                             Europe gas ยุโรปแก๊ส                     SEC เซค                            MINGAS มินแก๊ส

AGIS เอจิส                        Emer gas อีเมอร์แก๊ส                      AUTRONIC ออโทนิคส์          LPG Tech แอลพีจีเทค

OMVL โอเอ็มวีแอล              EMME อีมี่                                     ZAVOLI ซาโวลี่                   TAMONA ทาโมนา

LEAF ลีฟ                          ROMANO โลมาโน                          AEB เออีบี                           TOMASETTO โทมาเซตโต้                

WENTGAS เวนแก๊ส            POWERJET เพาเวอร์เจ็ท                  FLYJET ไฟล์เจ็ท                   ESGI อีเอสจีไอ

และโปรแกรมอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

 

ขั้นตอนการปรับจูนแก๊สมี 3 ขั้นตอน 

1.ปรับจูนแก๊สแบบออโต้จูน ให้โปรแกรมเป็นตัวกำหนดการจ่ายแก๊สในขณะเครื่องยนต์เดินเบาและขณะเครื่องยนต์มีโหลด                                   (3000 รอบ/นาที ) ระบบจะทำการคำนวนการจ่ายแก๊เองตามการเทีบยเคียงกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง จนได้ค่าที่เหมาะเบื้องต้น

2.การปรับการจ่ายแก๊สแบบ manual โดยช่างจะทำการปรับการจ่ายอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหาจุดที่ใช้งานในระบบแก๊สว่ามีตรงไหน จ่ายแก๊สมากเกินไปหรือน้อยเกินไปการปรับขั้นนี้จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ ไม่มีไฟเครื่องยนต์โชร์หรืออาการสะดุด

3.การปรับจูนแบบเรียลไทล์หรือวิ่งจูน การปรับแบบนี้จะสามารถรู้ถึงการใช้รถของท่านเจ้าของรถ ดังนั้นช่างสามารถปรับจ่ายแก๊สให้ตรงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำและลดการสิ้นเปลืองแก๊สโดยไม่จำเป็น 

 

การเปลี่ยนกรองแก๊สและตรวจเช็คระบบแก๊สรถยนต์รวมถึงการเช็ครอยรั่วซึมของอุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การเปลี่ยนกรองแก๊สหัวฉีดที่ระยะ 20,000 กม. ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเดินเรียบ ลดอาการเครื่องยนต์สะดุด ออกตัวดีและยังช่วยป้องกันหัวฉีดแก๊สมีเสียงดังและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์แก๊ส พร้อมทำการตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบแก๊ส

             

 

การเปลี่ยนกรองแก๊สหม้อต้มที่ระยะ 40,000 กม. ทำให้เครื่องยนต์ออกตัวดีขึ้น เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเดินเรียบทำให้มีกำลังดีขึ้น และยังสามารถป้องกันหม้อต้มรั่วและแรงดันแก๊สในระบบดีขึ้น พร้อมทำการปรับจูนแก๊สทั้งระบบและตรวจการรั่มซึมของระบบแก๊ส