ระยะเวลาการให้บริการ

ใระยะเวลาในการตรวจเช็คเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์
 
บริการด้านงานเครื่องยนต์
ปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์ควรทำการปรับทุกๆ 50,000 กม.                                              ใช้เวลาปรับตั้ง       2-3 ชม.                     
ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างแอโฟร์ เซตระบบเครื่องยนต์ ล้างทุก 50,000 กม.                            ใช้เวลาล้าง          45 นาที.
ยางแท่นเครื่องรถยนต์เปลี่ยนทั้งชุดเมื่อมีอาการเครื่องยนต์สั่น                                       ใช้เวลาเปลี่ยน        3 ชม.
ปั้มน้ำรถยนต์ควรเปลี่ยนเมื่อมีการรั่วซึม 150,000 กม.                                                 ใช้เวลาเปลี่ยน        3 ชม.                               
หม้อน้ำเครื่องยนต์เปลี่ยนเมื่อมีการรั่วซึมหรือ 150,000 กม.                                          ใช้เวลาเปลี่ยน      2-4 ชม.
วาล์วน้ำและท่อน้ำบน-ล่าง เครื่องยนต์                                                                    ใช้เวลาเปลี่ยน      1-2 ชม.
พัดลมหม้อน้ำและพัดลมแอร์เมื่อไม่ทำงาน หรือ 150,000 กม.                                      ใช้เวลาเปลี่ยน         2 ชม.
หัวเทียนควรเปลี่ยนเมื่อมีการใช้งานมา 50,000-100,000 กม.                                        ใช้เวลาเปลี่ยน     30 นาที.                        
สายหัวเทียนเมื่อมีการแตกร้าวหรือเครื่องยนต์สะดุด 100,000 กม.                                  ใช้เวลาเปลี่ยน     30 นาที.
คอยล์จุดระเบิดเมื่อเครื่องยนต์มีอาการสะดุด วิ่งไม่ออก                                                ใช้เวลาเปลี่ยน        1  ชม.
ซีลยางฝาวาล์วควรเปลี่ยนเมื่อมีน้ำมันรั่วซึม                                                               ใช้เวลาเปลี่ยน     45 นาที.
สายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว 70,000-100,000 กม.                                ใช้เวลาเปลี่ยน        1 ชม.
กรองอากาศอายุการใช้งาน 20,000 กม                                                                    ใช้เวลาเปลี่ยน    15 นาที.
กรองแอร์รถยนต์อายุการใช้งาน 20,000 กม.                                                             ใช้เวลาเปลี่ยน     15 นาที. 
ปลั้กคอยล์เปลี่ยนเมื่อมีการแตกร้าว                                                                         ใช้เวลาเปลี่ยน        1 ชม.
กรองเบนซินอายุการใช้งาน 100,000 กม.                                                                ใช้เวลาเปลี่ยน        3 ชม.
ปั้มติ้กน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด                                                            ใช้เวลาเปลี่ยน        3 ชม.
เปลี่ยนวาลฺ์วเครื่องยนต์เมื่อวาล์วรั่วมีอาการสั่นมาก                                                      ใช้เวลาเปลี่ยน        3 วัน.
ตรวจเช็คเครื่องยนต์ 20 รายการเพื่อหาความผิดปกติของเครื่องยนต์                                ใช้เวลาตรวจเช็ค    1 ชม.
 
บริการด้านงานระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
ตรวจเช็คการรั่วซึมระบบหล่อเย็น                                                                            ใช้เวลาตรวจเช็ค 30 นาที.
เปลี่ยนปั้มน้ำเครื่องยนต์                                                                                        ใช้เวลาเปลี่ยน      1  ชม.
เปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์                                                                                          ใช้เวลาเปลี่ยน     2   ชม.
เปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำ                                                                                                 ใช้เวลาเปลี่ยน     1   ชม.
เปลี่ยนวาล์วน้ำห้องเครื่อง                                                                                           ใช้เวลาเปลี่ยน     2   ชม.
  
บริการด้านงานแก๊สรถยนต์การเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
ปรับจูนแก๊สรถยนต์อย่างน้อยควรมีการปรับจูนปีละ 1 ครั้ง                                              ใช้เวลาปรับจูน    30 นาที.
กรองแก๊สระบบหัวฉีดควรมีการเปลี่ยนทุก 20,000 กม. หรือปีละ 1 ครั้ง                             ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที.
กรองแก๊สหม้อต้มในระบบหัวฉีดควรมีการเปลี่ยนทุก 40,000 กม. หรือ 1 ปีครึ่ง                   ใช้เวลาเปลี่ยน      1   ชม.
สายนำแก๊สทั้งระบบมีอายุการใช้งานประมาณ 60,000-100,000 กม.                                ใช้เวลาเปลี่ยน     1   ชม.
ท่อนำแก๊สจากหม้อต้มถึงหัวฉีด เปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว                                              ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที
ท่อแรงดันแก๊ส เปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว                                                                   ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที
ท่อหัวฉีดแก๊ส เปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว                                                                     ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที.
ท่อสายแวคคั่ม เปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว                                                                   ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที
เซนเซอร์หม้อต้ม เปลี่ยนเม่ื่อมีการเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้                                       ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที
เซนเซอร์รางหัวฉีด เปลี่ยนเมื่อมีการเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้                                     ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที
หม้อต้มแก๊สโดยปกติจะมีอายุการใช้งาน 100,000-150,000 กม.                                     ใช้เวลาเปลี่ยน      2  ชม.
รางหัวฉีดแก๊สมีอายุการใช้งาน 100,000 กม.หรือเปลี่ยนเมื่อมีเสียงดัง                               ใช้เวลาเปลี่ยน      1  ชม.
ถังบรรจุแก๊สมีอายุการใช้งาน 15 ปี และควรเปลี่ยนทุก 10 ปีตามข้อกำหนดกรมขนส่ง           ใช้เวลาเปลี่ยน      4  ชม.
หัวเติมแก๊สจะเปลี่ยนในกรณีที่มีการรั่วซึมขณะเติม                                                       ใช้เวลาเปลี่ยน      1  ชม.
มัลติวาล์วแก๊ส แนะนำควรมีการเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี                                                          ใช้เวลาเปลี่ยน      2  ชม.
ท่อทองแดง 6 มิล เปลี่ยนเมื่อมีความเสียหาย                                                             ใช้เวลาเปลี่ยน      3  ชม.
ท่อทองแดง 8 มิล เปลี่ยนเมื่อมีความเสียหาย                                                             ใช้เวลาเปลี่ยน      1  ชม.
ล้างหัวฉีดแก๊ส ควรมีล้างถอดล้างทำความสะอาดทุกๆ 40,000 กม                                   ใช้เวลาล้าง       45  นาที.
เกจวัดระดับแก๊ส เปลี่ยนเมื่อไม่สามารถบอกปริมาณแก๊สได้                                            ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที.
โซลินอยล์มัลติวาล์ว เปลี่ยนเมื่อมีรอยไหม้หรือใช้การไม่ได้                                            ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที.
ติดตั้งแก๊สรถยนต์เครื่องยนต์ 4 สูบทั้งระบบหัวฉีดและระบบดูด                                        ใช้เวลาติดตั้ง      7  ชม.
 
บริการด้านเปลี่ยนของเหลวรถยนต์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแนะนำควรเปลี่ยนทุกๆ 10,000 กม. หรือ 4 เดือนต่อครั้ง                  ใช้เวลาเปลี่ยน   15 นาที.
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 2 ปีต่อครั้ง                                       ใช้เวลาเปลี่ยน   30 นาที.
เปลี่ยนน้ำมันเบรคควรเปลี่ยนทุกๆ 50,000 กม. หรือ 2 ปีต่อครั้ง                                       ใช้เวลาเปลี่ยน   30 นาที.
เปลี่ยนน้ำมันครัชควรเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 2 ปีต่อครั้ง                                        ใช้เวลาเปลี่ยน   30 นาที.
เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายควรเปลี่ยนทุกๆ 50,000 กม. หรือ 2 ปีต่อครั้ง                                 ใช้เวลาเปลี่ยน   30 นาที.
ถ่ายน้ำมันเพาเวอร์ควรเปลี่ยนทุกๆ 50,000 กม. หรือ 2 ปีต่อครั้ง                                      ใช้เวลาเปลี่ยน   30 นาที.
ถ่ายน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ควรเปลี่ยนทุกๆ 30,000 กม. หรือปีละครั้ง                                ใช้เวลาเปลี่ยน    30 นาที.
เติมน้ำกลั่นตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง                                                                ใช้เวลาเติม       10 นาที.
 
บริการด้านงานช่วงล่าง
ล้างเบรคทั้ง 4 ล้อ ควรล้างปีละ 1 ครั้ง                                                                      ใช้เวลาล้าง           1 ชม.
ผ้าเบรคหน้าควรเปลี่ยนทุกๆ 2 ปี. หรือมีเสียงดังขณะเบรค                                             ใช้เวลาเปลี่ยน     30 นาที.
ผ้าเบรคหลังควรเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี. หรือมีเสียงดังขณะเบรค                                             ใช้เวลาเปลี่ยน       1 ชม.
จานเบรครถยนต์หน้า-หลังเปลี่ยนเมื่อมีการแตกร้าว                                                      ใช้เวลาเปลี่ยน       1 ชม.
เจียรจานเบรคเมื่อจานเบรคเกิดเสียงดังขณะเบรค                                                         ใช้เวลาเจียจาน   1 ชม.
โช้คหน้ารถยนต์ควรเปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. หรือมีการรั่วซึม                                         ใช้เวลาเปลี่ยน       3 ชม.
โช้คหลังรถยนต์ควรเปลี่ยนทุุกๆ 100,000 กม. หรือมีการรั่วซึม                                         ใช้เวลาเปลี่ยน       2 ชม.
ยางเบ้าโช้คอัพควรเปลี่ยนทุกๆ  100,000 กม. หรือมีการแตกร้าว                                    ใช้เวลาเปลี่ยน       2 ชม.
ลูกหมากกันโคลงหน้าเปลี่ยนเมื่อเข้าโค้งแล้วรถส่าย หรือมีการแตกร้าว                             ใช้เวลาเปลี่ยน       1 ชม. 
ลูกหมากแร็คเปลี่ยนเมื่อหักพวงมาลัยสุดแล้วมีเสียงดัง                                                  ใช้เวลาเปลี่ยน       1 ชม.
ลูกหมากคันชักเปลี่ยนเมื่อเวลาเลี้ยวเคลื่อนที่แล้วมีเสียงดัง                                            ใช้เวลาเปลี่ยน       1 ชม.
ลูกหมากปีกนกเปลี่ยนเมื่อรถมีอาการร่อนหรือส่าย                                                        ใช้เวลาเปลี่ยน      1 ชม.
บูชปีกนก เปลี่ยนเมื่อมีการขาดหรือรถส่ายเมื่อเจอพื้นถนนไม่เรียบ                                    ใช้เวลาเปลี่ยน      2 ชม.
ลูกปืนล้อรถยนต์เปลี่ยนเมื่อมีเสียงดังขณะขับที่ความเร็วต่ำ                                               ใช้เวลาเปลี่ยน      2 ชม.
ยางหุ้มเพลาขับเปลี่ยนเมื่อมีการขาด                                                                             ใช้เวลาเปลี่ยน      1 ชม.
เพลาขับหน้าเปลี่ยนเมื่อเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง แต๊กๆๆ                                                         ใช้เวลาเปลี่ยน      3 ชม.
 
 
บริการด้านอื่นๆ
หลอดไฟรถยนต์เปลี่ยนเมื่อไม่สามารถใช้งานได้                                                         ใช้เวลาเปลี่ยน     30 นาที.
เปลี่ยนหน้าคลัชแอร์ เมื่อแอร์เย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง บางครั้ง                                             ใช้เวลาเปลี่ยน     2-3 ชม.
เติมน้ำยาแอร์ R134a , R12 เมื่อแอร์ไม่เย็น                                                              ใช้เวลาเปลี่ยน     30 นาที.
ท่อยางต่างๆ ในห้องเครื่องเปลี่ยนเมื่อมีรอยแตกร้าว                                                       ใช้เวลาเปลี่ยน      1  ชม.